Priser og betaling

Prisen er fastsat af kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune og bliver justeret en gang om året. Egenbetalingen er fratrukket det kommunale tilskud

Priser (2018)

  • Hovedret kr. 53.00
  • Dessert kr. 10.00
  • Mellemmåltider kr. 10.00
  • Fristelser kr. 5.00

Prisen er inkl. kørsel.

 

Hvordan betaler jeg?

Du betaler for din mad bagudrettet. Vi sender dig først regningen i slutningen af måneden efter, du fik maden leveret.

Det vil sige, at regningen for den mad, du fik leveret i januar måned, modtager du i slutningen af februar måned.

Beløbet bliver opkrævet på girokort. Du kan efterfølgende tilmelde dig betalingsservice via din egen bank.