Menuplaner

Her kan du finde menuplaner for indeværende og kommende måneder

Vi lægger menuplanerne på løbende her nedenfor omkring en måned inden, den pågældende måned starter. Fx: Menuplanen for februar ligger klar i starten af januar.